นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี

นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี (Ratrawee Pattanarattanamolee)

หัวหน้าศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

ประวัติการศึกษา

    • Department of Medicine, Khon Kaen university
    • Department of Emergency medicine, Khon Kaen hospital
    • Auckland university of technology, New Zealand

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ