เอกสารประกอบการศึกษาดูงานระบบส่งต่อจากรพ.พุทธโสธร

วันที่ 7 ธ.ค. 65 ศูนย์รับ-ส่งต่อ รพ.ขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูจากรพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา  โดยทีมได้เข้าศึกษาดูงานหลายกลุ่มงานในรพ.ขอนแก่น รวมทั้งศูนย์รับ-ส่งต่อ

*เอกสารประกอบคลิก การพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 7 ธค 65