โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบฯ 2566

                   วันที่ 16 มี.ค. 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาส่งต่อเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ขับ
รถพยาบาลเขต7  และนพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
                   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบบริการฯสาขาส่งต่อ ผู้เข้าอบรม ได้แก่ พนักงานขับรถพยาบาล จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม จำนวน 80 คน  ณ รร.กรีนโฮเต็ล
แอนด์
รีสอร์ท ขอนแก่น