โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบฯ 2566

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการรพ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อเขตสุขภาพที่ 7”  พว.พินรัฐ  จอมเพชร    หัวหน้ากลุ่มฯด้านการพยาบาลรพ.ขอนแก่น    พว.ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเขตฯ 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาส่งต่อ ระหว่างวันที่
21-24 กุมภาพันธ์  จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ จากจังหวัดร้อยเอ็ด   ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จำนวน 160 คน