ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคารสิรินธร ชั้น 4

โทร: 043 009 900 ต่อ 1116