ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง แบบรวมอะไหล่พร้อมเม็ดแร่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/02/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/03/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/03/2022
ไฟล์เอกสาร