ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 4 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 05/09/2023
ไฟล์เอกสาร