ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพิเศษยี่ห้อ Olympus จำนวน 26 ตัว

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  6 – 14  สิงหาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 06/08/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/08/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/08/2019
ไฟล์เอกสาร