ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรังษีรักษา (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  8- 15  กรกฎาคม   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/07/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/07/2020
ไฟล์เอกสาร