ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 9 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2564  (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/07/2021
ไฟล์เอกสาร