ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้ากน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตรม. โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่วันที่   17-29 มิถุนายน   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 17/06/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/06/2020
ราคาซอง(บาท) 20000
วันที่ยื่นซอง 30/06/2020
ไฟล์เอกสาร