ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 3 อาคารสิรินธร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน  2564 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/06/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/07/2021
ไฟล์เอกสาร