ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำ และ พท.ทำความสะอาดภายใน รพ.ขอนแก่นและอาคารรังสีรักษา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 28/06/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/07/2019
ไฟล์เอกสาร