ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ พับ และรีดผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 475,000 กก

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  31  มีนาคม – 15 เมษายน  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 31/03/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/04/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/04/2020
ไฟล์เอกสาร