ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ต้นไม้ ต้นมะพร้าว สนามหญ้า สระน้ำ และพื้นที่ทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลขอนแก่นและอาคารรังสีรักษา(หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  3-10 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/08/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 10/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/08/2020
ไฟล์เอกสาร