ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 438,000 กิโลกรัม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11 พฤศจิกายน 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 11/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/11/2021
ไฟล์เอกสาร