ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Fiber optic laryngoscope) จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  30 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/05/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/06/2022
ไฟล์เอกสาร