ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าขาเทียมระดับเหนือเข่าที่มีกลไกป้องกันการล้มและสามารถล็อคข้อเข่าให้อยู่ในท่าเหยียดได้ฯ จำนวน 12 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/07/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/07/2022
ไฟล์เอกสาร