ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษเพื่อการรักษา จำนวน 75 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  24 – 31 มกราคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/01/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 31/01/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/02/2022
ไฟล์เอกสาร