ประกาศประกวดราคา ซื้อสายนำเลือด (Blood Tubing Line) จำนวน 10,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 15/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/09/2022
ไฟล์เอกสาร