ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องฯ จำนวน 10 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 10/10/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/10/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/10/2022
ไฟล์เอกสาร