ประกาศประกวดราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง จำนวน 3,900 กระป๋อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/02/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/03/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 03/03/2022
ไฟล์เอกสาร