ประกาศประกวดราคา ซื้อ ขวดสุญญากาศที่ใช้สำหรับดูดเลือดค้างในแผล จำนวน 6,000 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 9 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 02/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/09/2022
ไฟล์เอกสาร