ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ฯ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2566 

วันที่ยื่นซอง 19/05/2023
ไฟล์เอกสาร