ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดผ่าตัดส่องกล้องความคมชัดสูงระดับ 4K จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 25/05/2023
ไฟล์เอกสาร