ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 29/05/2023
ไฟล์เอกสาร