ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงใส่อาหารให้ทางสาย จำนวน 141,360 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 02/06/2023
ไฟล์เอกสาร