ประกาศประกวดราคา รายการ หลอดบรรจุโลหิตสุญญากาศ จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 – 8 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 08/06/2023
ไฟล์เอกสาร