ประกาศประกวดราคา รายการ ระบบจัดการความปลอดภัยเครื่องผู้ใช้ปลายทางฯ จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่  20 –28 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 28/06/2023
ไฟล์เอกสาร