ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 3 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 22/09/2023
ไฟล์เอกสาร