ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 15 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 11/10/2023
ไฟล์เอกสาร