ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 5 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 06/11/2023
ไฟล์เอกสาร