ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อค (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2566)

วันที่ยื่นซอง 01/12/2023
ไฟล์เอกสาร