ประกาศประกวดราคา รายการ ลูกโป่งสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (PTCA Balloon Catheter) จำนวน 200 สาย

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 03/01/2024
ไฟล์เอกสาร