ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดเครื่องมือดึงทรวงอกเพื่อการผ่าตัดนำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 03/01/2024
ไฟล์เอกสาร