ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Donepezil Hydrochloride 10 mg Orodispersible tablet จำนวน 56,000 เม็ด หรือ 200 กล่อง กล่องละ 280 เม็ด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 15 – 22 มกราคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 23/01/2024
ไฟล์เอกสาร