ประกาศประกวดราคา รายการ สายสวนหลอดเลือดดำชนิด 2 ช่องในท่อเดียวกัน สำหรับใส่หลอดเลือดดำที่ขาหนีบ จำนวน 930 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 11/01/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/01/2023
ไฟล์เอกสาร