ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพราน จำนวน 1 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2567)

 

วันที่ยื่นซอง 14/02/2024
ไฟล์เอกสาร