ประกาศประกวดราคา รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกฯ จำนวน 20 เตียง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 21- 29 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ยื่นซอง 01/03/2024
ไฟล์เอกสาร