ประกาศประกวดราคา รายการ แผ่นเช็ดทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 กระปุก

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/12/2022
ไฟล์เอกสาร