ประกาศประกวดราคา สกรูยึดกระดูกขากรรไกร Unilock pure titanium จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  10 – 17  กันยายน  2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 10/09/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/09/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/09/2019
ไฟล์เอกสาร