ประกาศประกวดราคา หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสุง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  16-23 มิถุนายน  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 16/06/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 23/06/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/06/2021
ไฟล์เอกสาร