ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามสัญญาณชีพและเคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับการผ่าตัดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   18 – 25 พฤษภาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/05/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/05/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/05/2020
ไฟล์เอกสาร