ประกาศประกวดราคา โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า แบบหัวสกรูหมุนได้ (Anterior Cervical plate) จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  13-20 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/02/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/02/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/02/2020
ไฟล์เอกสาร