ประกาศประกวดราคา ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายใต้กล้อง จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  8 – 18 ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ

 

วันที่ขอซื้อชอง 08/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/12/2020
ไฟล์เอกสาร