ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น

ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ฯ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนนำทางขจนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 85 ชิ้น

ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการวัสดุห้ามเลือดละลายได้แนบเส้นใยผลิตอ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 160 กล่อง

ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร