ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยัน(Aortic Stent Graft)สำหรับใช้ในช่องอกชนิดมีการควบคุมการปล่อยตัวของกราฟต์ จำนวน 3 ชุด

ไฟล์เอกสาร