ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง

ไฟล์เอกสาร