ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด ๓ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood Bag ๔๕๐ ml.CPD-A๑ with sample pouch and needle guard) จำนวน 8,000 ถุง

ไฟล์เอกสาร