แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก (Fix Bearing Total Knee) จำนวน 40 ชุด

ไฟล์เอกสาร